UZORCI ZA PREUZIMANJE U PDF FORMATU (klik na sliku)

OGRNUTI LIŠĆEM

-pleteno (štrikano)

NECK WARMER – GRIJAČ VRATA

-pleteno (štrikano)

BROOMSTICH – UZORAK “DRŠKA METLE”

-kukičano (heklano)

ANIČIN JESENI ŠAL


-pleteno (štrikano)